1. Privacybeleid

Autobedrijf Deboo NV hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de nieuwe Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 25 mei 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op onze sites beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacybeleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.garagedeboo.be en andere subdomeinen (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Autobedrijf Deboo en haar klanten, prospecten en business partners.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder.
Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we gegevens bewaren.

Het verzamelen en gebruiken van informatie

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent. De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen zullen door ons worden opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden, klantenbeheer, marktonderzoek, aftersales service, het analyseren van verkoopgegevens, audit en om met u in contact te treden in overeenstemming met uw voorkeuren. Wij kunnen deze informatie ook delen met Opel Belgium N.V. (Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich) en dochterondernemingen/verbonden ondernemingen van Opel Belgium N.V voor bovengenoemde doeleinden. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 onder b Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU AVG).

Soorten persoonsgegevens:

 Autobedrijf Deboo NV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

 • Contactinformatie:  voornaam, achternaam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam
 • In welk voertuig u geïnteresseerd bent: model, carrosserievariant, uitrustingsniveau, motor
 • Uw huidige voertuig: chassisnummer (VIN), kenteken, model, brandstoftype, registratiedatum, kilometerstand, dag/tijd waarop u het voertuig komt brengen, dag/tijd waarop u het voertuig wilt afhalen, onderhoudstype, vervangend vervoer, voorkeur voor contactmethode
 • Toestemming voor marketinggebruik (“opt-in”), indien van toepassing
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens

Gebruik persoonsgegevens

 • Opmaak en opvolging offerte
 • Klantenservice bijv. uitnodigingen voor evenementen, informatie over (technische) updates van uw voertuig, een voertuig waarin u geïnteresseerd bent of een dienst in verband met een voertuig, bericht in verband met een afspraak voor onderhoud of inspectie, aankondiging gepland onderhoud, of hulp bij pech onderweg
 • Uitvoeren van een overeenkomst
 • Aanbod financiering en leasing
 • Verzenden van facturen
 • Garantie
 • Verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
 • Klanttevredenheidsonderzoeken: contact na aankoop/ service, bijv. om de tevredenheid van de klant over het voertuig of de verrichte dienst te meten
 • Statistische doeleinden 

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Autobedrijf Deboo NV wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere verbonden vennootschappen (binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Autobedrijf Deboo NV verbonden zijn via een partnership of met enige andere partner van Autobedrijf Deboo NV zoals Stellantis Belgium, Nissan Benelux, Maxomotive, onze financiële partners en marketingbureaus.

Autobedrijf Deboo NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval worden ze minstens 10 jaar bewaard en minstens even lang als de periode waarin de klant het of de aangekochte voertuig(en) in bezit houdt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren op één van de
manieren bepaald in artikel 3 van deze privacy verklaring. Wij reageren binnen een termijn van 21
dagen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

2. Cookies

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ om onze dienstverlening te verbeteren. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze website gebruikt zodat we onze website klantvriendelijker kunnen maken. We gebruiken cookies natuurlijk ook voor marketingdoeleinden. 

Cookies accepteren

Bij het accepteren van de cookies aanvaard je ook automatisch de privacyverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer.

Autobedrijf Deboo NV
Oostendsesteenweg 157
8000 Brugge
E-mail: marc@garagedeboo.be

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Autobedrijf Deboo NV omgaat met uw privacy kan je contact opnemen met de privacy authoriteit.

Ons privacybeleid is laatst gewijzigd op 15/12/2023

3. Wettelijke informatie

Deze ‘Garage Deboo’-website wordt u, de gebruiker (“Gebruiker”) aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Het staat ‘Autobedrijf Deboo NV’ vrij om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of de vormgeving van deze website te wijzigen of de beschikbaarheid van deze website stop te zetten. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.

Gebruik van de website. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om:

 1. Niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot ‘Autobedrijf Deboo NV’ of tot een andere gebruiker, te wijzigen, beschadigen of vernietigen;
 2. Deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of ‘Autobedrijf Deboo NV’, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik

Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De Gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Als de Gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Verklaring van afstand

‘Autobedrijf Deboo NV’ heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. ‘Autobedrijf Deboo NV’ wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de ‘Autobedrijf Deboo NV’-websites. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de ‘Autobedrijf Deboo NV’-servers is door het ‘Autobedrijf Deboo NV’-personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. ‘Autobedrijf Deboo NV’ garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden

‘Autobedrijf Deboo NV’-websites kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via de ‘Autobedrijf Deboo NV’-website staan niet onder de controle van ‘Autobedrijf Deboo NV’. ‘Autobedrijf Deboo NV’ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. ‘Autobedrijf Deboo NV’ heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.

Intellectuele eigendom

De Gebruiker bevestigt dat deze ‘Autobedrijf Deboo NV’-website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van ‘Autobedrijf Deboo NV’ kan schenden.

Risicoaanvaarding

Door het gebruik van de ‘Autobedrijf Deboo NV’-webpage voor om het even welk doel aanvaardt de Gebruiker alle risico’s verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina’s ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een ‘Autobedrijf Deboo NV’-website of door de raadpleging ervan door de Gebruiker. ‘Autobedrijf Deboo NV’ is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een ‘Autobedrijf Deboo NV’-website. De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat ‘Autobedrijf Deboo NV’ en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. ‘Autobedrijf Deboo NV’ is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de Gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.

Verboden gebruik

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN VERSCHAFFEN TOT ‘Autobedrijf Deboo NV”S COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK OF ENIG DEEL DAARVAN, MET HET DOEL DAARIN ENIGE FRAUDULEUZE VERRICHTING UIT TE VOEREN, DIEFSTAL TE PLEGEN, OF EEN PLAATSELIJKE, STAATS-, OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN.

In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker behoudt ‘Autobedrijf Deboo NV zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de Gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media

Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot ‘Autobedrijf Deboo NV’ en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van ‘Autobedrijf Deboo NV’ of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma’s die deze website of de computers van ‘Autobedrijf Deboo NV’ of een derde kunnen beschadigen of veranderen. ‘Autobedrijf Deboo NV behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan ‘Autobedrijf Deboo NV’ of haar filialen op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door ‘Autobedrijf Deboo NV’ en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door ‘Autobedrijf Deboo NV’.

Schadevergoeding

De Gebruiker gaat ermee akkoord ‘Autobedrijf Deboo NV’, haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.

Geen contractuele relatie

De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agentschaprelaties ontstaat tussen de gebruiker en ‘Autobedrijf Deboo NV’ of een van ‘Autobedrijf Deboo NV afdelingen of werknemers.

Rechtspraak

Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Belgische Staat. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied België, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.

Toepasselijke wetten

‘Autobedrijf Deboo NV uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op ‘Autobedrijf Deboo NV recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij of informatie verstrekt aan of verzameld door ‘Autobedrijf Deboo NV’ betreffende zulk gebruik.

Overleving

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en ‘Autobedrijf Deboo NV’ met betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en ‘Autobedrijf Deboo NV’ met betrekking tot deze website.